ΣΠΑΝΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ ΔΕΜΕΝΟ ΣΕ ΑΣΥΜΕΤΡΟ ΑΡΤ ΣΤΥΛ.