ΣΠΑΝΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ ΔΕΜΕΝΟ ΣΕ ΑΣΥΜΕΤΡΟ ΑΡΤ ΣΤΥΛ.

Επικοινωνήστε με τον καλλιτέχνη