... πουλάκια σε άσπρο γαλάζιο , με μάτι και κοράλλι