πήλινα επιτοίχια σπιτάκια

30 εκατοστά ύψος

€16,00

Επικοινωνήστε με τον καλλιτέχνη