Πρωτοκυκλαδική περόνη 2

Εμπνευσμένο απο κεφαλή Πρωτοκυκλαδικής περόνης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Αναπαράσταση αλόγου που συμβολίζει την αντοχή, την υπομονή και την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων.

€32,00

Επικοινωνήστε με τον καλλιτέχνη